Covid-19 update

Ook bij Lekker te Gast kijken we terug op de afgelopen, stillere, maanden. De wereld ziet er sinds
onze laatste maaltijd in maart nog steeds anders uit. Waar we een maand geleden enthousiast
werden van de verruimingen van de maatregelen houden we nu weer de tenen krom. Toch hopen
we binnenkort weer samen in De Weer(-e) te gaan. Na de vakantieperiode willen we onze creativiteit
bundelen om binnen de mogelijkheden die er dan zijn u weer iets te kunnen bieden. Juist in deze tijd
is sociaal contact immers zo belangrijk. Laten we blijven doen wat er in ons vermogen ligt.
“Samen in De Weere”
Voor nu wensen we u nog een goede zomertijd, buiten is immers meer mogelijk.
Voor elkaar en met elkaar.