Wijziging datum naar 27 november

In plaats van 20 november moeten we door omstandigheden uitwijken naar 27 november.

Aanmelden kan tot 24 november a.s.
We maken er een “warme” maaltijdviering van zo richting december. Zeker omdat het niet mogelijk
is een maaltijd te organiseren in december en januari halen we de warmte van de feestdagen vast
wat naar voren. Gezellig als u er bij kan zijn.